Seuran tavoitteet ja pelisäännöt

 

Hyvinkään Voimistelu ja Liikunta ry pyrkii saamaan mahdollisimman paljon ihmisiä liikkumaan. Liikuntaryhmiin tuleminen on helppoa ja kohtuuhintaista. Ohjaamme lapsia, nuoria ja aikuisia liikuntamyönteisiksi ja pyrimme tukemaan heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. 

 

Tavoitteet

 

Kasvatukselliset tavoitteet


Seura pyrkii kasvattamaan jäseniään liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin.

Liikuntaan kasvattamisen painopisteitä ovat fyysisen toimintakyvyn ja terveyden edistäminen sekä jatkuvan liikuntaharrastuksen omaksuminen. 

Liikunnan avulla pyrimme vahvistamaan jäsenten sosiaalisia valmiuksia sekä tuottamaan heille iloa ja virkistystä.

Kasvatuksellisiin tavoitteisiin lukeutuu myös harrastajien myönteisen minäkuvan ja itsetunnon tukeminen ja sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen.

 

Urheilulliset tavoitteet

 • Lasten ja nuorten fyysisen sekä psyykkisen kehityksen monipuolinen tukeminen (onnistumisten ja pettymysten kokeminen yhdessä ja toisia tukien)

 • Voimistelijoiden ohjaaminen terveellisiin ja urheilullisiin elämäntapoihin (ravinto, päihteettömyys, lepo, harjoittelu)

 • Voimistelijoiden ohjaaminen vastuullisuuteen (harrastusvälineistä ja yhteisistä tiloista huolehtiminen)

 • Voimistelijoiden tasavertainen huomioiminen

 • Kannustava, kohtelias ja ystävällinen käytös harjoituksissa ja kilpailuissa

 • Ilo ja mielihyvä voimistelussa ja muussa harjoittelussa

 • Voimistelijalla on mahdollisuus edetä sekä kilpa- että harrasteryhmissä.

 • Jokainen lapsi ja nuori harrastaa ja harjoittelee voimistelua omaa tasoaan vastaavassa kilpa- tai harrasteryhmässä.

 

​​Valmennus

 • Valmennus on ammattitaitoista.

 • Seurassa on päätoiminen joukkuevoimistelun päävalmentaja.

 • Valmentajille ja ohjaajille tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet kouluttautumiseen (Voimisteluliiton ja alueelliset/seurakohtaiset koulutukset).

 • Seura tukee taloudellisesti valmentajien ja ohjaajien kouluttautumista.

 • Hallituksen jäsenten ja valmentajien välinen vuorovaikutus ja viestintä on säännöllistä ja avointa.

 • Valmentajat pitävät vuosittain kehityskeskustelut valmentajien ja pienempien voimistelijoiden sekä heidän vanhempien kanssa, vanhempia voimistelijoita tuetaan itsearviointiin.

 • Palautteen antaminen voimistelijoille on rakentavaa ja henkilökohtaista kehitystä tukevaa.

 • Seuran hallitus tukee valmentajia sekä ohjaajia ja takaa heille työrauhan.

 • Ammattitaitoiset ja kokeneemmat valmentajat tukevat muita valmentajia ja ohjaajia.  

Terveelliset elämäntavat

Harrastajia ohjataan terveellisiin elämäntapoihin (mm. ravinto – ja liikuntatietoudella). Toiminta on päihteetöntä.

 

Seuratoiminta

 • Seuratoimintaa kehitetään jatkuvasti ja monipuolisesti, niin urheilulliset, kasvatukselliset kuin seuratoiminnallisetkin näkökulmat huomioiden mm. Tähtiseuraohjelman mukaisesti. 

 • Seura haluaa tehdä monipuolista yhteistyötä alueellisesti muiden urheiluseurojen kanssa

 • Seuran taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti ja huolellisesti. Kausimaksut pyritään pitämään kohtuullisina.

 • Vanhempia aktivoidaan seuratoimintaan heille mieleisiin tehtäviin (uusiksi hallituksen jäseniksi, vastuuhenkilöiksi, talkootyöhön ja kilpailutoimintaan).

 • Seuran nuoria voimistelijoita kannustetaan osallistumaan seuratoimintaan (näytössuunnitteluun ja kisajärjestelyihin).

 • Lopettaneita joukkuevoimistelijoita tuetaan jatkamaan lajin parissa esimerkiksi harrastetoiminnan puolella ja/tai seuratoiminnassa (luottamushenkilöinä, ohjaajina, valmentajina ja tuomareina)

 • Ryhmien jatkuvuuden turvaamiseksi lajin ja seuran tunnettavuutta lisätään alueellisesti ja jäsenmäärä pidetään toimintaedellytyksiä (esim. salivuorot) vastaten mahdollisimman vakaana.

Ilmapiiri

 • Harjoituksissa on mukava tunnelma.

 • Nuorimpien voimistelijoiden harjoittelussa hyödynnetään leikinomaisia menetelmiä.

 • Seuran toiminta perustuu kannustavaan, toisia kunnioittavaan ja hyväksyvään asenteeseen.

 • Seuran voimistelijoiden onnistumisista ja kisamenestyksestä iloitaan yhdessä.

 • Hyvät käytöstavat ja toisten huomioiminen (kuten tervehtiminen) luo hyvää ilmapiiriä.

 • Aikuisten esimerkki kannustaa myös voimistelijoita avoimeen ja keskustelevaan ilmapiiriin.

Jos koet häirintää, ole ensisijaisesti yhteydessä valmentajaan/seuran hallitukseen. Apua saat myös:

https://www.etoleyksin.fi/

Yhteiskunnalliset tavoitteet

Seuran tavoitteena on edistää yhteiskunnallista kasvatus- ja nuorisotyöstä. Toimimme Tähtiseuraohjelman yleisten periaatteiden mukaan. Seura pyrkii verkostoitumaan mahdollisuuksien mukaan Hyvinkään kaupungin, paikallisten ja lähialueiden liikunta- ja urheiluseurojen sekä muiden yritysten ja yhteisöjen kanssa.

 

 

Hyvolin pelisäännöt 

 

Toimintamme on

 

 

tavoitteellista ja laadukasta

turvallista ja terveyttä edistävää

monipuolista ja mieltä virkistävää

tasavertaista ja kannustavaa