Kilta

Hyvolin Uskollisuuden Kilta 

Kiltatoiminta aloitettiin maassamme yli 50 vuotta sitten. Killassa toteutetaan entisajan kilta-ajatusta sovellettuna Svolin henkeen ja toimintaan. Hyvolin Kilta on perustettu vuonna 1985.   


 

Kuva Hyvolin Killan 20-vuotisjuhlasta syksyllä 2005

Kiltatoiminnasta
Killan tarkoituksena on jäsenten välisen ystävyyden säilyttäminen ja jäsenten henkisen vireyden ylläpitäminen. Kiltaan kutsutaan vähintäin 5 vuotta seurassa aktiivisesti toiminut henkilö. Hyvolin Killassa on 44 jäsentä (31.12.2012).

Kiltaan kutsuttu on aluksi kaksi vuotta tytär. Sen jälkeen hänet siirretään sisarien ryhmään. Kolmen vuoden sisarena toimimisen jälkeen hänestä tulee emäntä. Jokaisella ryhmällä on oma värinsä ja tunnuslauseensa.

Killassa on symbolinaan eri väriset kynttilät:

suuri valkoinen kynttilä - ikuinen liekki

keltainen kynttilä             - viisaus, Kiltamuorin tunnus

punainen kynttilä            - Rakkaus, Kiltaäidin tunnus

vihreä kynttilä                   - ymmärrys, emäntien tunnus

sininen kynttilä                - uskollisuus, sisarten tunnus

pieni valkoinen kynttilä  - puhtaus, tyttärien tunnus

Kiltaa johtaa emännistö, jossa on seitsemän jäsentä. Kilta-muori on ainaisjäsen. Kilta-äiti johtaa puhetta kokouksissa. Värit ovat esillä kokouksien ajan palavissa kynttilöissä ja tunnuslauseet luetaan kokouksien alkuseremonioissa. Kaikki killat eivät enää suorita kynttiläseremonioita, mutta Hyvolin Kilta on päättänyt säilyttää tämän historiallisen ja juhlavan seremonian.

Hyvolin Killan emännistö


HyVoLin uskollisuuden killan emännistön muodostavat: kilta-muori Päivi Koskela, kilta-äiti Maila Salonen, kilta-emäntä Saija Salo, muistiinmerkitsijä Paula Rimpiläinen, raha-arkun vartija Ritva Lindfors, kiltamenojen ohjaaja Reetta Rautio ja jäsenkirjuri Juulia Salmela, entinen kiltamuori Anja Salo

Killassa on sekä kulttuuri- että liikuntatoimikunnat. Tarvittaessa valitaan muitakin toimikuntia, esim. juhlatoimikunta suunnitteli ja toteutti killan 20-vuotisjuhlan vuonna 2005.

Osa kiltalaisista harrastaa edelleen voimistelua. Muuta toimintaa ovat patikointi, hiihto, liikunnalliset luontoretket, teattereissa, oopperassa ja taidenäyttelyissä käyminen sekä yhteiset kokoukset. Kiltalaiset vierailevat myös toistensa syntymäpäivillä. Koko jäsenistön kokouksia on kaksi. Syksyllä on uusien jäsenten vastaanottamiskokous ja vuoden alussa vuosikokous. Kokouksissa on yleensä myös ohjelmaa esim. esitelmä. Kilta-muori käyttää puheenvuoron molemmissa kokouksissa.

Haukilampi
Lopen Malva

Hyvolin kilta osallistuu myös muiden kiltojen järjestämiin tilaisuuksiin. Järvenpään, Keravan, Riihimäen, Tuusulan ja Hyvinkään killat järjestävät vuorollaan kiltaparlamentin. Siellä on ohjelmaa, ruokailu ja seurustelua. Tilaisuus on ollut aina lämminhenkinen ja innostava. Kiltapäivä on valtakunnallinen tapahtuma. Kiltalaiset ovat esiintyneet suurissa kotimaisissa ja kansainvälisissä liikuntanäytöksissä.. Hyvinkääläiset kiltalaiset ovat olleet kiitettävästi mukana. Svolin kiltatyöryhmä järjestää kiltalaisten retkiä kotimaan kohteisiin ja ulkomaille sekä liikuntakursseja. Svolin tiedotuslehdessä, Svolilaisessa on oma osasto kiltalaisten asioille. Kiltojen toiminta on muuttunut olosuhteiden vaihduttua niukkuudesta hyvinvointiin. Jokaisen killan toiminta muotoutuu myös sen jäsenistön toiveiden mukaiseksi. Yksi ei kuitenkaan muutu ja se on uskollisuus naisvoimisteluaatteelle. Kokoukset lopetetaankin sisarpiiriin ja kiltalaiset lausuvat yhdessä. "Uskollisuus, uskollisuus, uskollisuus."

Tekstin on kirjoittanut Anja Salo Killan kunniajäsen

Hyvinkään Uskollisuuden killan yhteystiedot:

Maila Salonen, kiltaäiti/Killan pj.        0405410515

Paula Rimpiläinen, Killan sihteeri     0407158994

Ritva Lindfors, rahastonhoitaja          0405542813


© Copyright 2008-2013  Hyvoli ry