Ohjauksen ja valmennuksen linjaus

Ohjauksen ja valmennuksen linjaus laadittiin loppuvuonna 2021, ja sitä on tarkoitus päivittää säännöllisin väliajoin. Linjauksen pääasiallinen tarkoitus on auttaa valmentajia ja ohjaajia hahmottamaan heidän tärkeää rooliaan seuran sisällä sekä sitä, miten heidän arvokas työnsä vaikuttaa koko seuran toimintaan. Linjaus avaa, millaisia ammatillisia kehittymismahdollisuuksia ohjaajilla ja valmentajilla on seurassamme. Linjauksella pyritään myös lisäämään toimintamme läpinäkyvyyttä nykyisille ja uusille jäsenille. Ohjauksen ja valmennuksen linjaus on osa seuran toimintalinjaa.

 

Ohjaajan ja valmentajan polku

 

Niin kilpa- kuin harrasteryhmissäkin seuramme tarjoaa mahdollisuuden aloittaa ohjaamisen apuohjaajana tai -valmentajana kokeneemman ohjaajan rinnalla. Tunneillamme on aina täysi-ikäinen kokenut ohjaaja paikalla. Seuramme ohjaajat kouluttautuvat Voimisteluliiton koulutuspolun mukaisesti. Koulutusten ja ohjauskokemuksen karttuessa myös vastuuta voi lisätä. Seuramme tarjoaa ohjaajilleen yhden koulutuksen toimintavuoden aikana. Kilpavalmentajia kannustetaan tuomarikoulutuksiin. 

Seuramme ohjaajilla ja valmentajilla on mahdollisuus vaikuttaa seuran asioihin niin arjessa kuin vuosikokouksissakin. Ohjaajien ja valmentajien kehitysideoita kuunnellaan ja heillä on mahdollisuus hakea myös seuran hallitukseen, esimerkiksi jaosvastaavaksi.

 

1. Apuohjaaja / apuvalmentaja

  • pääsee kokeilemaan ohjaamista yhdessä osaavan ohjaajan/valmentajan kanssa

  • tutustuu seuran toimintaperiaatteisiin ja pelisääntöihin

  • aloittaa kouluttautumisen

2. Ohjaaja / valmentaja (18 vuotta täyttäneet)

  • on suorittanut Voimisteluliiton 1-tasoon vaadittavan koulutussisällön

  • vastaa oman ryhmänsä tai joukkueensa toiminnasta

  • tekee yhteistyötä muiden ohjaajien ja/tai valmentajien kanssa

3. Päävalmentaja

  • koordinoi joukkuevoimisteluryhmien toimintaa yhdessä seuratyöntekijän ja seuran hallituksen kanssa

  • tukee muita valmentajia ja toimii yhteyshenkilönä

 

Pelisäännöt ja eettiset periaatteet

 

Hyvolin ohjaajat ja valmentajat sitoutuvat noudattamaan seuran yhteisiä tavoitteita ja pelisääntöjä ja toimimaan esimerkillisesti ohjaus- ja valmennustyössä.

 

Hyvoli työnantajana

 

Seuralla on ohjaajille ja valmentajille kotisivujen yhteydessä omat ohjaajasivut, joka toimii myös materiaalipankkina. Ohjaajasivuilla on tärkeää tietoa muun muassa tapahtumista ja palkanmaksusta. Seuratyöntekijä sekä hallituksen jäsenet ovat ohjaajien ja valmentajien tukena arkipäiväisissä tilanteissa. Monelle alaikäiselle seuramme on heidän ensimmäinen työnantajansa, joten kasvatamme nuoria myös työelämään ylipäätään. 

Kunkin ohjaajan ja valmentajan kanssa tehdään työsopimukset toimintakauden alussa vuodeksi kerrallaan. Ohjaajien ja valmentajien tuntipalkka määräytyy seuran hallituksen hyväksymän palkkataulukon mukaisesti. Palkassa otetaan huomioon ohjaajan tai valmentajan kouluttautuminen, ammatillinen pätevyys sekä aiempi työkokemus lasten ja nuorten ja/tai liikunnan parissa.

Toimintakauden alussa pidämme ohjaajakokouksen, jossa käsitellään tulevan kauden asiat ja perehdytetään seuran toimintaan, esimerkiksi ohjaajan pelisäännöt kertaamalla.