Urheilijan tukijoukoille

Perhe urheilijan tukena voimistelupolulla

 

Pieniä valintoja

”Suurimmat haasteet tämän päivän nuorten urheilussa ovat riittämättömät liikunta- ja urheilumäärät sekä liian yksipuolinen harjoittelu. ” Teemu Japisson, pääsihteeri, Nuori Suomi

Tutkimusten mukaan suomalaisten lasten arkiliikunta on vähentynyt suhteessa ohjatun liikunnan määrään. Omatoiminen vapaamuotoinen vapaa-ajan liikkuminen vähentää loukkaantumisen riskiä, ohjaa terveellisiin elämäntapoihin ja on ennen kaikkea hauskaa. Kyse on pienistä valinnoista niin lapsilla kuin aikuisillakin. Onko hissi parempi vaihtoehto kuin portaat? Pyöräilemmekö harjoituksiin vai kuljemmeko sinne autolla? Valitsemmeko pihapelin sijaan pelikonsolin? Katsommeko perheen kanssa yhdessä telkkaria vai lähdemmekö pulkkamäkeen?

Jokaisen kasvavan lapsen liikuntasuositus on 20 tuntia viikossa. Täyttyykö tämä teidän perheessänne?

 

Lepo ja ravinto

Jotta urheilija voi kehittyä, tarvitaan ahkeran harjoittelun lisäksi riittävästi unta ja terveellistä monipuolista ravintoa. Arjen rytmittäminen sopivaksi koulun ja harjoituksien kanssa on koko perheen yhteinen haaste. Yhdessä suunnittelemalla myös urheilija sitoutuu noudattamaan sovittuja pelisääntöjä.

 

Psyykkinen hyvinvointi ja itsetunto

Parhaimmillaan urheilu kehittää lapsen ryhmässä toimimisen taitoja, opettaa leikin avulla voittamista ja häviämistä, sekä auttaa ymmärtämään tavoitteiden saavuttamista varten tehtävän työn merkityksen. Aina tie ei ole helppo. Pettymyksiä sekä onnistumisen hetkiä mahtuu jokaisen urheilijan polulle. Perheen tuki ja kannustus on erityisen tärkeää, jotta huikeat hetket olisivat elämyksellisiä ja urheilun riemu säilyisi myös silloin kun kohdalle osuu epäonnistuminen.  Kannustaminen ja tukeminen ovatkin yksi tärkeimmistä kodin tehtävistä. Harjoittelu ja kilpaileminen on hauskaa, annetaan siihen mahdollisuus!

 

Lisää tietoa urheilijaksi kasvusta:

Kasva Urheilijaksi (Valo ry)

PDF-tiedostoTiedote lasten- ja nuorten mediakäyttäytyminen.pdf (101 kB)
Sosiaalisenmedian pelisäännöt